Sininauhaliiton läheistyön tavoitteena on parantaa päihteiden varjossa elävien läheisten asemaa ja oikeuksia ja vahvistaa omaa elämää ja vanhemmuutta.

Haluamme juurruttaa läheistyön luontevaksi osaksi päihdetyötä. Tulevaisuudessa lasten, vanhempien ja muiden läheisten tukeminen on osa päihdetyön palvelujärjestelmää.

Pidämme myös esillä ylisukupolvista läheisnäkökulmaa. Päihteiden käytön perinteet katkeavat, kun niiden syntyminen ehkäistään jo ennalta.


Vanhemmuuden_kaari_some.jpg

Tutustu vanhemmuudenkaariryhmiin!

Vanhemmuudenkaari -vertaisryhmät on tarkoitettu tukemaan vanhempia, joiden murrosikäisillä tai aikuisilla lapsilla on päihdeongelmia.