Perhesuhteiden merkitys

Päihteiden ongelmakäytöstä kärsivien perheiden tukeminen on hyvin vähäistä ongelman laajuuteen nähden. Läheisten kanssa tehtävä työ on myös pienenevien päihdetyöhön asetettujen resurssien myötä entistä niukempaa.

Päihderiippuvuudessa kuten muissa riippuvuuksissa on usein kyse ylisukupolvisesta jatkumosta, joka voidaan katkaista vain, jos vaikutetaan koko perheeseen.

Sininauhaliiton tekemän kyselyn (2011) perusteella päihdetyön asiakkaiden (n=233) läheisimpiä ja tärkeimpiä ihmisiä olivat ensisijaisesti perheenjäsenet.

Lapset mainittiin viiden tärkeimmän ihmisen joukossa useimmin, myös sellaisissa vastauksissa, joissa vanhemman ja lapsen välinen yhteydenpito oli vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan. 

Salonen, Anna. S. (2012) Kristillisen päihdetyön asiakkaat. Teoksessa Henna, Hostikka, Anna. S. Salonen & Heikki, Rantala (toim.) Kristillisen päihdetyön barometri. Helsinki. Sininauhaliitto, 34–65.