Kun lapsi käyttää haitallisesti päihteitä 

 

Lapsen päihteidenkäyttö ja sen seuraukset aiheuttavat vanhemmille usein pelkoa, surua ja huolta. Vanhempien on vaikeaa hyväksyä, ettei lapsi koe tarvitsevansa apua ja hoitoa, vaikka sitä hänelle tarjottaisiinkin. 

Vanhemmat jäävät usein ilman tukea erityisesti silloin, kun lapsi ei ole hoidon piirissä. Mikäli vanhemmat eivät jaksa tai osaa hakea itsellen apua, on vaarana, etteivät he saa oikeanlaista tietoa riippuvuusmekanismista ja sen tuomista vaikutuksista. 

Kriisin vaiheet

Lapsen päihdeongelma on vanhemmalle raskas asia ja monet vanhemmat kokevat asian kriisinä.

1. Sokkivaiheessa on tyypillistä todellisuuden torjuminen. Vanhemman on vaikea hahmottaa kokonaistilannetta.

2. Reaktiovaihe voi kestää kuukausia, ja siksi on välttämätöntä puhua tapahtuneesta. Lapsen päihteidenkäytön seurauksena vanhemmalla saattaa ilmentyä sekä henkisiä että fyysisiä oireita. Mielessä saattaa pyöriä surun, syyllisyyden, häpeän ja toivottomuuden tunteet. 

3. Työstämis- ja käsittelyvaiheessa vanhempi näkee tulevaisuuden ennustettavana, toiveikkaana ja sellaisena, että hän voi itsekin siihen jossain määrin vaikuttaa 

4. Uudelleensuuntautumisen vaiheessa vanhempi ymmärtää, että lapsen päihteidenkäytöstä voi tulla osa elämän todellisuutta, tosiasia, jonka kanssa vanhempi voi jatkaa elämäänsä, olipa lapsen tilanne parempi, ennallaan tai huonontunut.