Vertaisryhmä vanhemmille

Vanhemmuudenkaariryhmä on tarkoitettu niiden vanhempien tueksi, joiden murrosikäiset tai aikuiset lapset käyttävät päihteitä vanhempia huolestuttavalla tavalla.

Ryhmä muodostuu vanhemmista, jotka kokevat tässä tilanteessa tarvitsevansa tukea lapsensa päihteidenkäytön käsittelyyn sekä omaan jaksamiseensa.

Ryhmässä vanhemmat jakavat kokemuksiaan toisten samaa kokeneiden kanssa.

Tavoitteena on, että vanhemmat

1) tunnistavat vahvuuksiaan ja kehityskohtiaan vanhempina

2) vahvistuvat vanhemmuudessaan 

3) löytävät keinoja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.

Jos vanhemmuudenkaari -vertaisryhmätoiminnan aloittaminen paikkakunnallasi kiinnostaa sinua, ota yhteytttä Tarja Hiltuseen, tarja.hiltunen@sininauha.fi

Vanhemmuudenkaariryhmien esite >>